مجتمع شیمیایی بیستون

مجتمع شيميايي بيستون كرمانشاه ( مشبك )  در سال 1373 راه‌اندازي گرديد. در سال 1379 موفق به سنتز و توليد تكنيكال سم كلريدازون به عنوان دومين توليدكننده در دنيا گردید. در سال 1381 دومين واحد توليدي خود را با توليد تكنيكال سم پيري پروكسي فن به بهره‌برداري رساند كه مجتمع شيميايي بيستون پس از شركت سومي تومو ژاپن به عنوان دومين توليدكننده اين سم در دنيا قرار گرفت. در سال 1381 با تجهيز واحد فرمولاسيون EC، مجتمع قادر به فرمولاسيون انواع سموم به صورت EC گرديد.در سال 1386 خط فرمولاسيون سموم پودري و گرانولي علف‌كش به بهره‌برداري رسيد.

www.moshabak.co