گیاه گستر فیروزه .

نماینده رسمی بتاسید در ایران

درباره ی گیاه گستر فیروزه

شرکت گیاه گستر فیروزه در راستای سیاست کشاورزی پایدار و رقابت پذیری با تکیه بر استانداردهای جهانی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی در سال 1383 تاسیس گردید

 • این شرکت با هدف نقش آفرینی موثر در زنجیره تامین نهاده های کشاورزی ( تغذیه گیاه و خاک، محافظت از گیاه در برابر آفات نباتی و تامین بذر بعنوان اصالت رویش)
 • و با تکیه بر سیاست ” بهرمندی از منابع انسانی توانمند، آگاه، متخصص و نوآور” اقدام به عرضه نهاده های کشاورزی در سطح کشور نموده است

رویکردها و اهداف مذکور شرکت را برآن داشت تا با همکاری و اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر داخلی و بین المللی گام مثبت و موثری در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات کشاورزی بردارد.

مقالات

مقالات

خاکورزی

آغاز خاکورزی برای محصولات پاییزه و شناخت انواع سیستم های آن

هورمون پیکس در پنبه

هورومون پیکس بهترین تنظیم کننده رشد در گیاه پنبه

ماشین آلات کشاورزی

معرفی انواع ماشین ‌آلات کشاورزی و کاربرد آنها

محصولات

محصولات

BTS505

 • نوع تیپ:N
 • عملکرد ریشه در هکتار:زیاد
 • عملکرد شکر درهکتار: زیاد تا متوسط
 • عیار قند: زیاد تا متوسط
 • خلوص شیره: زیاد

تحمل بیماری

 • ریزومانیا:کاملا مقاوم
 • سرکوسپورا:مقاومیت متوسط تا زیاد
 • سفیدک: مقاومیت متوسط تا زیاد
 • نماتد: کاملا مقاوم

BTS5950N

 • نوع تیپ:N
 • عملکرد ریشه در هکتار:خیلی زیاد تا زیاد
 • عملکرد شکر درهکتار: زیاد
 • عیار قند: زیاد تا متوسط
 • خلوص شیره: زیاد

تحمل بیماری

 • ریزومانیا: کاملا مقاوم
 • سرکوسپورا:مقاومت زیاد
 • سفیدک: مقاومت زیاد
 • نماتد: کاملا مقاوم

BTS4905N

 • نوع تیپ:N
 • عملکرد ریشه در هکتار:خیلی زیاد
 • عملکرد شکر درهکتار: خیلی زیاد تا زیاد
 • عیار قند: متوسط
 • خلوص شیره: زیاد تا متوسط

تحمل بیماری

 • ریزومانیا:کاملا مقاوم
 • سرکوسپورا:نیمه مقاوم
 • سفیدک: مقاومت متوسط
 • نماتد: کاملا مقاوم

BTS2015N

 • نوع تیپ:N
 • عملکرد ریشه در هکتار:خیلی زیاد
 • عملکرد شکر درهکتار: خیلی زیاد تا زیاد
 • عیار قند: متوسط تا کم
 • خلوص شیره: خیلی زیاد تا زیاد

تحمل بیماری

 • ریزومانیا:کاملا مقاوم
 • سرکوسپورا:مقاومت متوسط
 • سفیدک: مقاومت بالا
 • نماتد: کاملا مقاوم

BTS1930RHC

 • نوع تیپ:N
 • عملکرد ریشه در هکتار:زیاد
 • عملکرد شکر درهکتار: زیاد تا متوسط
 • عیار قند: متوسط
 • خلوص شیره: زیاد

تحمل بیماری

 • ریزومانیا:کاملا مقاوم
 • ریزوکتونیا:کاملا مقاوم
 • سرکوسپورا:مقاومیت متوسط تا زیاد
 • سفیدک: مقاومیت متوسط تا زیاد
 • نماتد: مقاومت زیاد

BTS3645RHC

 • نوع تیپ:N
 • عملکرد ریشه در هکتار:زیاد
 • عملکرد شکر درهکتار: زیاد
 • عیار قند: زیاد تا متوسط
 • خلوص شیره: زیاد

تحمل بیماری

 • ریزومانیا:کاملا مقاوم
 • سرکوسپورا:مقاومت متوسط تا زیاد
 • سفیدک: مقاومت زیاد
 • نماتد: کاملا مقاوم
 • ریزوکتونیا: کاملا مقاوم

BTS4770

 • نوع تیپ:NZ
 • عملکرد ریشه در هکتار:زیاد
 • عملکرد شکر درهکتار: زیاد
 • عیار قند: زیاد
 • خلوص شیره: زیاد تا متوسط

تحمل بیماری

 • ریزومانیا:کاملا مقاوم
 • سرکوسپورا:متوسط تا زیاد
 • سفیدک: مقاومت زیاد
 • نماتد: مقاومت زیاد

BTS6975N

 • نوع تیپ:N
 • عملکرد ریشه در هکتار: خیلی زیاد
 • عملکرد شکر درهکتار: زیاد تا خیلی زیاد
 • عیار قند: زیاد تا متوسط
 • خلوص شیره: زیاد

تحمل بیماری

 • ریزومانیا:کاملا مقاوم
 • سرکوسپورا:مقاومیت زیاد
 • سفیدک: مقاومیت زیاد
 • نماتد: کاملا مقاوم

BTS2770RHC

 • نوع تیپ:N
 • عملکرد ریشه در هکتار:زیاد
 • عملکرد شکر درهکتار: زیاد
 • عیار قند: زیاد تا متوسط
 • خلوص شیره: زیاد

تحمل بیماری

 • ریزومانیا:کاملا مقاوم
 • ریزوکتونیا:کاملا مقاوم
 • سرکوسپورا:مقاومیت متوسط
 • سفیدک: مقاومیت متوسط تا زیاد

BTS4770

 • نوع تیپ:NZ
 • عملکرد ریشه در هکتار:زیاد
 • عملکرد شکر درهکتار: زیاد
 • عیار قند: زیاد
 • خلوص شیره: زیاد تا متوسط

تحمل بیماری

 • ریزومانیا:کاملا مقاوم
 • سرکوسپورا:مقاومیت متوسط تا زیاد
 • سفیدک: مقاومیت زیاد
 • نماتد: مقاومت زیاد
 • *پیشنهاد برای منطقه ی داراب

BTS5950N

 • نوع تیپ:N
 • عملکرد ریشه در هکتار: خیلی زیاد تا زیاد
 • عملکرد شکر درهکتار: زیاد
 • عیار قند: زیاد تا متوسط
 • خلوص شیره: زیاد

تحمل بیماری

 • ریزومانیا:کاملا مقاوم
 • ریزوکتونیا:کاملا مقاوم
 • سرکوسپورا:مقاومیت زیاد
 • سفیدک: مقاومیت زیاد
 • *پیشنهاد برای منطقه ی دزفول

BTS2015N

 • نوع تیپ:E
 • عملکرد ریشه در هکتار:خیلی زیاد
 • عملکرد شکر درهکتار: خیلی زیاد تا زیاد
 • عیار قند: متوسط تا زیاد
 • خلوص شیره: خیلی زیاد تا زیاد

تحمل بیماری

 • ریزومانیا:کاملا مقاوم
 • سرکوسپورا:مقاومیت متوسط
 • سفیدک: مقاومیت زیاد
 • نماتد: کاملا مقاوم
 • * پیشنهاد برای مناطق دزفول گچساران و استان گلستان

چشم انداز

ماموریتها

تامین بهترین نهاده ها و ارایه خدمات مطلوب به بهره برداران.شرکت تمامی مساعی خویش را جهت تبدیل شدن به یکی از نیروهای پیشرو و تأثیرگذار در ارتقا تولید شکر با منشاء چغندر قند در ایران و در کشورهای منطقه حوزه فعالیت خود وارائه خدمات پس از فروش و مشاوره فنی به بهره برداران در راستای بهبود دانش فنی و عملکرد نهاده های تولید بمنظور ارتقای بهره وری عوامل تولید بخش کشاورزی، عرضه محصول سالم؛ حفظ محیط زیست و کمک به اقتصاد کشاورزان با کاهش هزینه تمام شده تولید و ارتقاء قدرت رقابت پذیری بکار خواهد بست.

چشم انداز

برنامه ها

 • انتقال آخرین یافته ها، نوآوریها و تکنولوژیهای جدید در حوزه نهاده های کشاورزی به کشور
 • بهبود کارایی زنجیره و افزایش سرعت تحویل کالا
 • برگزاری تورهای آموزشی و بازدید از مراکز علمی و تحقیقاتی واحدهای تولیدی و مناطق و مزارع نمونه کشورهای موفق و توسعه یافته
 • ارتقاء برنامه های نرم افزاری شرکت جهت یکپارچگی بیشتر سیستم ها

چشم انداز

ارزش ها

 • ایجاد شرکنی پایدار متوازن برای رسیدن به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
 • هماهنگی و انسجام فی مابین حلثقه های زنجیره عرضه نهاده های کشاورزی در کشت چغندر قند از تولید نهاده تا مصرف در مزرعه
 • مسئولیت پذیری، صداقت، امانت داری و مشارکت برد-برد معیار ارزیابی عملکرد شرکاء و ذینفعان زنجیره
 • سلامت مصرف کنندگان نهایی محصولات کشاورزی

چشم انداز

اهداف استراتژیک

 • توسعه سهم بازار شرکت در بازار نهاده های کشاورزی کشور
 • تقویت موقعیت شرکت از طریق دستیابی موثر به مشتریان جدید
 • عرضه نهاده با كيفيت، تحـويل، مشاوره، ارتباط با بهره برداران و ارائه خدمات پس از فروش
 • حفظ محیط زیست و سلامت جامعه

تماس با ما

تماس با ما

آدرس :

تهران – خیابان آزادی – بن بست فرهادیه – پلاک ۳- واحد 12

شماره تلفن:

40660031-66942285

Loading
پیام شما ارسال شد